woensdag 4 december 2013

Zie ginds komt de stoomboot.....gymles

In de gymzaal ligt de stoomboot van Sinterklaas afgemeerd.
Het is een geweldige, mooie boot.
We kunnen als echte zwarte pietjes klimmen, klauteren, glijden en springen.
Kijk maar eens naar de volgende foto's.